Maturita z matematiky 2019

Pripravte sa poriadne.

Príklady na externú skúšku z maturity

Ako si vybrať príklady na počítanie?

Príkladov je na internete veľa, rôzneho typu, s rôznym dátumom, ja však používam vlastné v kombinácií s niektorými zbierkami. Prečo? Staršie zbierky vôbec nezodpovedajú súčasnej úrovni po reforme. Častokrát sú takéto zbierky len zmesou rôznorodých príkladov bez ladu a skladu. Ak chce študent uspieť na maturite, najefektívnejšie je zamerať sa práve na to, čo sa testuje v externej forme maturity.

Neefektívny spôsob prípravy je ..

Roky doučujem študentov na maturitu a často počujem, ako vyzerá príprava v škole. Učitelia vytiahnu nejaké pozliepané kópie príkladov, prípadne dávajú na hodinách počítať priamo staršie testy. "Hocijaké" príklady na úspech nepomôžu. Treba sa učiť rozmýšľať spôsobom, ako sú celoštátne testy vytvorené. V nich sa nevyskytujú brutálne prekomplikované príklady s výpočtami na jednu stranu, ako sa to často trénuje v škole. Práve naopak, testujú, či študenti rozumejú téme do hĺbky. Príklady sú často s výpočtom na pár riadkov, testujúc použitie základných vedomostí a sedliackej logiky u študentov. Vyskytujú sa tam aj tzv. "chytáky", či príklady, kde je potrebné použiť nejakú fintu.

Dôležité je skutočne porozumieť ..

Ak má žiak téme skutočne rozumieť, musí ju pochopiť od začiatku. Často sa mi stáva, že žiaci si v škole nacvičujú len novšie a novšie typy príkladov, a potom sa ich biflia ako dejepis, či biológiu. No na testoch, kde sa vyžaduje logické rozmýšľanie, potom automaticky zlyhávajú. Preto pri doučovaní postupujem systematicky od jednoduchších príkladov po zložitejšie, nie každý príklad z inej strany. Cieľom je, je aby žiak na riešenie úloh postupne sám prišiel. Pochopil súvislosti, videl i odlišnosti v podobných príkladoch.

Najdôležitejšie na príprave je však to, aby študent samostatne rátal. Dostatočne na to, aby:

  1. pochopil, ktoré príklady sa rátajú rovnako a prečo niekedy pri minimálnej zmene zadania je postup úplne odlišný
  2. spravil chyby,
  3. naučil sa ich objaviť, urobiť si skúšku, overenie svojho výpočtu
  4. a tak získal počtársku zručnosť, ako aj vhľad do tém, ktoré preriešil

Príklady na stiahnutie

Rokmi praxe vznikli materiály, ktoré používam pri doučovaní. A stále ich upravujem. Obsahujú príklady, ktoré boli použité na testoch, doplnené o podobné ako aj o ďalšie, ktoré vedú k pochopeniu témy. Dopľňam najmä to, s čím sa na doučovaniach stretávam ako problémovými úlohami.

Nech sa páči, kľudne si ich stiahnite. A počítajte! V matematike sa rátajú iba hodiny, ktoré strávite počítaním. Pozeranie, ani "učenie" Vám nepomôže. ;) Matematika sa vždy učí s perom v ruke.

Výroky - Zobraziť príklady z výrokov Riešenia príkladov z výrokov

V téme výroky majú študenti často guláš, negujú výroky intuitívne, podobne s určovaním ich pravdivosti. Na doučovaní naopak učím študentov porozumieť téme systematicky:

  • najprv treba rozoznať typ výroku - či obsahuje nejaký kvantifikátor, špeciálne spojky apod.
  • dôležitý je taktiež správny formálny zápis výroku
  • potom ho v prípade potreby znegujeme
  • a z formálneho sa opäť vrátime do slovenčiny
  • pritom všetkom je je dôležité porozumieť princípom zápisu a negovania

Túto tému by mali mať dobre zvládnutú najmä budúci informatici a právnici. Na výške ju budú určite potrebovať.

Množiny - Zobraziť príklady z množín Riešenia príkladov z množín

Dôkazy

Dôkazy sa na externej forme maturitnej skúšky nevyskytujú. Materiál Vám však dobre poslúži pri príprave na ústnu skúšku.

Rovnice a nerovnice - Zobraziť Riešenia rovníc

Rovnice a nerovnice s parametrom sa na externej maturite neobjavia, no na internej môžu. Prečo? Pozrite si vysvetlenie v téme Rovnice s parametrom.

Funkcie - Zobraziť Riešenia funkcií

Vlastnosti funkcie - Zobraziť

Inverzná funkcia - Zobraziť

Lineárne funkcie - Zobraziť Riešenia lineárnych funkcií

Dobré materiály na precvičenie nájdete aj na stránke msr.

Kvadratické funkcie - Zobraziť Riešenia

Lineárne lomené a mocninové funkcie - Zobraziť

Exponenciálne a logaritmické funkcie - Zobraziť Riešenia

Goniometrické funkcie a rovnice - Zobraziť Riešenia

Planimetria všeobecne - Zobraziť Riešenia

Planimetria všeobecne - Zobraziť

Planimetria všeobecne - Zobraziť Riešenia

 

Všetky materiály budú priebežne aktualizované. Aj ďalšie doplnené. Postupne ako ich budeme na doučovaniach riešiť. Nezmeškajte pridanie ďalších príkladov a prihláste sa na odber do emailu. Zaručene ich budete mať medzi prvými. ---> Zaistiť čerstvé správy alebo sa šupnite do mojej facebookovej skupiny .

Ak si neviete rady, prípadne si chcete svoje postupy skontrolovať, neváhajte sa na mňa obrátiť. Rada pomôžem a spolu to zvládneme do úspešného konca. Stačí zavolať alebo napísať. ---> Viac info o doučovaní