Parametrické rovnice

Vypočítané príklady pre vás

Rovnice s parametrom

Táto téma už dávnejšie vypadla zo Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá, ako aj z cieľových požiadaviek pre gymnázium. Stále ju však niektorí učitelia učia na bežných hodinách matematiky, či na rôznych seminároch, voliteľných hodinách apod. Parametrické rovnice, či nerovnice sa taktiež občas objavujú na prijímacích skúškach niektorých škôl, najmä EUBA, či UNIZA.

Čo z toho vyplýva?

  • na externej maturite sa parametrické rovnice nemôžu objaviť. Tie testy sú viacnásobne verifikované. Ibaže by ... však vieme ako to na Slovensku chodí..
  • Niektoré gymnáziá, vrátane námestovského, majú túto tému zaradenú medzi maturitné témy. Nie sú jediní, takže na ústnej sa s tým môžete stretnúť.
  • Na prijímačkach tiež.. Lebo oni nevedia, že sa to vypustilo, kto by už len čítal tie cieľové požiadavky, že?
  • Potešiteľné je, že ak sa aj rovnice, či nerovnice s parametrom objavujú na maturitách, či prijímačkách, zvyčajne sú to ľahšie príklady, nie také zabité. Stačí trošku sedliackej logiky. Napríklad: Pre ktorú hodnotu parametra p patrí R má rovnica (x + p) . (2x – 1) = 0 dvojnásobný koreň?

Keď ste sa po zvážení predchádzajúcich viet rozhodli naučiť sa počítať rovnice a nerovnice s parametrom, hor sa do toho! Verím, že Vám pomôžu mnou vypočítané príklady. Zoradila som ich od jednoduchších po zložitejšie.

Ikonka - rovnice s parametrom

Lineárne rovnice s parametrom

7 vypočítaných lineárnych rovníc s parametrom.

Ikonka - nerovnice s parametrom

Lineárne nerovnice s parametrom

2 vypočítané lineárne nerovnice s parametrom.

Ikonka - nerovnice s parametrom

Kvadratické rovnice s parametrom

9 vypočítaných kvadratických rovníc s parametrom.


Potrebujete doučko?

Nielen s touto témou si spolu hravo poradíme. Stačí zavolať alebo napísať. ---> Zišlo by sa mi doučko