Čaká Vás Testovanie 9?

Počítajte s nami.

Príklady na Testovanie 9

Príkladov je na internete veľa..

Príkladov je na internete niekoľko, prečo tieto? Už niekoľko rokov pripravujem žiakov na testovanie v 9. ročníku. Častokrát prebieha príprava na Testovanie aj formou krúžkov v škole. Ich základnou chybou je, že v podstate len trénujú hotové testy a deťom v podstate nadiktujú, ako sa majú príklady počítať. Takýto prístup prináša len minimálny efekt. Aj preto pri príprave na Testovanie 9 postupujem inou metodikou a k tomu používam vlastné spracované materiály a niektoré osvedčené učebnice a zbierky.

Ak má žiak téme skutočne rozumieť, musí ju pochopiť od začiatku. Často sa mi stáva, že žiaci si v škole nacvičujú len nejaké pravidlá a vzorčeky, a na testoch, kde sa vyžaduje logické rozmýšľanie potom automaticky zlyhávajú. Preto pri doučovaní postupujem tak, aby žiak na riešenie úloh postupne sám prišiel. Pomocou príkladov, ktoré sú vystavané zmysluplne od najľahšieho po najťažší.

Najdôležitejšie na príprave je však to, aby dieťa samostatne rátalo. Dostatočne veľa príkladov, aby:

  1. pochopilo, ako veci v matematike fungujú,
  2. spravilo chyby,
  3. naučilo sa ich vo svojich výpočtoch objaviť
  4. a nakoniec získalo takú počtársku zručnosť, aby chyby robilo minimálne

Príklady na stiahnutie

Rokmi praxe vznikli materiály, ktoré používam pri doučovaní. A stále ich upravujem, keďže pribúdajú skúsenosti. Dopľňam najmä to, s čím mávajú deti problémy.

Nech sa páči, kľudne si ich stiahnite. A počítajte! V matematike sa rátajú iba hodiny, ktoré strávite počítaním. Pozeranie Vám nepomôže. ;)

Najprv si vyskúšame jednoduchšie počty s prirodzenými a celými číslami.

O koľko, koľkokrát - Zobraziť úlohy

Deliteľnosť čísel - Zobraziť úlohy

Slovné úlohy na deliteľnosť - Zobraziť úlohy

Počítanie so zlomkami - Zobraziť úlohy

Desatinné čísla

Slovné úlohy

Znázorňovanie čísel na číselnej osi - Zobraziť úlohy

Vlastnosti čísel a ich znázornenie na osi - Zobraziť úlohy

Výrazy s percentami

Slovné úlohy na percentá

Počítanie s mocninami a odmocninami

Číselné výrazy – počítame s číslami

Zapisovanie výrazov

Hodnota výrazu

Sčitovanie a odčitovanie výrazov

Násobenie a delenie výrazov

Rozklad na súčin

Úprava lomených výrazov

Rovnice

Nerovnice

Rovnice s neznámou v menovateli

"Neznáme číslo"

Priama a nepriama úmernosť

Mierka - Prejsť na test

Pomer - Prejsť na test

Spoločná práca

Pohyb

Tabuľky, grafy, diagramy

Konštrukčné príklady

Uhly

Obsah a obvod

Objem a povrch

Stavy telies

Kombinatorika

Pravdepodobnosť

Štatistika

 

Zaiste vidíte, že ešte nie sú všetky materiály nahrané. Postupne ich budem dopĺňať, ako ich budeme na doučovaniach riešiť. Ak nechcete zmeškať pridanie ďalších príkladov, prihláste sa na odber. Zaručene ho budete mať medzi prvými. ---> Zaistiť čerstvé správy alebo sa šupnite do mojej facebookovej skupiny .

Ak si neviete rady, prípadne si chcete svoje postupy skontrolovať, neváhajte sa na mňa obrátiť. Rada pomôžem a spolu to zvládneme do úspešného konca. Stačí zavolať alebo napísať. ---> Viac info o doučovaní