Čaká Vás Testovanie 9?

Počítajte s nami.

Príklady na Testovanie 9

Príkladov je na internete veľa..

Príkladov je na internete niekoľko, prečo tieto? Už niekoľko rokov pripravujem žiakov na testovanie v 9. ročníku. Častokrát prebieha príprava na Testovanie aj formou krúžkov v škole. Ich základnou chybou je, že v podstate len trénujú hotové testy a deťom v podstate nadiktujú, ako sa majú príklady počítať. Takýto prístup prináša len minimálny efekt. Aj preto pri príprave na Testovanie 9 postupujem inou metodikou a k tomu používam vlastné spracované materiály a niektoré osvedčené učebnice a zbierky.

Ak má žiak téme skutočne rozumieť, musí ju pochopiť od začiatku. Často sa mi stáva, že žiaci si v škole nacvičujú len nejaké pravidlá a vzorčeky, a na testoch, kde sa vyžaduje logické rozmýšľanie potom automaticky zlyhávajú. Preto pri doučovaní postupujem tak, aby žiak na riešenie úloh postupne sám prišiel. Pomocou príkladov, ktoré sú vystavané zmysluplne od najľahšieho po najťažší.

Najdôležitejšie na príprave je však to, aby dieťa samostatne rátalo. Dostatočne veľa príkladov, aby:

  1. pochopilo, ako veci v matematike fungujú,
  2. spravilo chyby,
  3. naučilo sa ich vo svojich výpočtoch objaviť
  4. a nakoniec získalo takú počtársku zručnosť, aby chyby robilo minimálne

Príklady na stiahnutie

Rokmi praxe vznikli materiály, ktoré používam pri doučovaní. A stále ich upravujem, keďže pribúdajú skúsenosti. Dopľňam najmä to, s čím mávajú deti problémy.

Nech sa páči, kľudne si ich stiahnite. A počítajte! V matematike sa rátajú iba hodiny, ktoré strávite počítaním. Pozeranie Vám nepomôže. ;)

Najprv si vyskúšame jednoduchšie počty s prirodzenými a celými číslami.

O koľko, koľkokrát - Zobraziť úlohy

Deliteľnosť čísel - Zobraziť úlohy - Otestovať sa

Slovné úlohy na deliteľnosť - Zobraziť úlohy

Počítanie so zlomkami - Zobraziť úlohy

Slovné úlohy na zlomky - Zobraziť úlohy

Znázorňovanie čísel na číselnej osi - Zobraziť úlohy

Vlastnosti čísel a ich znázornenie na osi - Zobraziť úlohy

Slovné úlohy na percentá - Zobraziť úlohy

Číselné výrazy – počítame s číslami - Zobraziť úlohy

Zapisovanie výrazov - Zobraziť úlohy

Hodnota výrazu - Zobraziť úlohy

Sčitovanie a odčitovanie výrazov - Zobraziť úlohy

Násobenie a delenie výrazov - Zobraziť úlohy

Rozklad na súčin - Zobraziť úlohy

Úprava lomených výrazov - Zobraziť úlohy

Vyjadrenie neznámej zo vzorca - Zobraziť úlohy

"Neznáme číslo" - Zobraziť úlohy

Priama a nepriama úmernosť - Zobraziť úlohy

Mierka - Prejsť na test

Pomer - Prejsť na test

Spoločná práca - Zobraziť úlohy

Pohyb a ostatné slovné úlohy - Zobraziť úlohy

Konštrukčné príklady - Zobraziť úlohy

Uhly - Zobraziť úlohy

Obsah a obvod - Zobraziť úlohy

Objem a povrch - Zobraziť úlohy

Stavby telies

 

Zaiste vidíte, že ešte nie sú všetky materiály nahrané. Postupne ich budem dopĺňať, ako ich budeme na doučovaniach riešiť. Ak nechcete zmeškať pridanie ďalších príkladov, prihláste sa na odber. Zaručene ho budete mať medzi prvými. ---> Zaistiť čerstvé správy alebo sa šupnite do mojej facebookovej skupiny .

Ak si neviete rady, prípadne si chcete svoje postupy skontrolovať, neváhajte sa na mňa obrátiť. Rada pomôžem a spolu to zvládneme do úspešného konca. Stačí zavolať alebo napísať. ---> Viac info o doučovaní