Úprava prác

Formálna úprava, štylistika, korektúry

Profesionálne

formálne upravím Vašu bakalársku, diplomovú, či rigoróznu prácu do finálnej podoby podľa smernice spravidla do 2 pracovných dní. Štandardne upravujem:

 • nahodenie práce do štýlov a ich zjednotenie
 • úprava nadpisov a textu presne podľa smernice
 • vytvorenie obsahu
 • úprava tabuliek, aby sa nerozpadali na viacero strán
 • vyhodenie nadbytočných medzier a enterov, aby nespôsobovali neštandardné posuny
 • úprava okrajov
 • číslovanie strán podľa smernice
 • oprava a kontrola bibliografie / podľa požiadavky
 • číslovanie obrázkov, tabuliek a grafov + ich zoznam / podľa požiadavky
 • automaticky počet strán
 • ďalšie úpravy podľa Vašich požiadaviek

Potrebujete pomôcť s dotazníkom, hypotézami, výskumom?

Viem Vám pomôcť, poradiť, vysvetliť. Pozrite sem, dozviete sa viac.

Opravím a preštylizujem Vašu prácu

Ak ste už niekoľkokrát čítali Vašu prácu, nespozorujete chyby, ktoré ste v nej spravili.

Možno nemáte ani chuť, či čas čítať ju znova.

Ak ju však napriek tomu chcete mať správne a bezchybne, spokojne sa na mňa obráťte.

Spravím korektúry, opravím gramatické chyby vo Vašej bakalárskej, diplomovej, či inej záverečnej práci

Opravím Vám to priamo alebo cez revízie tak, aby ste videli, čo som Vám opravila.

Preklad abstraktu do angličtiny

Abstrakt je súčasť bakalárskej, diplomovej a inej práce. Predstavuje zhrnutie podstaty práce, preto sa vyžaduje uviesť abstrakt nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.

Preložím abstrakt do angličtiny za krátky čas a primeranú cenu.

Cenník služieb

komplet
od 89 €
Fomálna úprava
 • cena za prácu do 80 strán
 • úprava podľa smernice
 • bez kontroly textu
 • spravidla do 3 - 5 dní
 • cena závisí od kvality štýlov apod.
-->
1 normostrana
4 - 8 €
Korektúra a štylistické úpravy
 • cena za 1 normostranu
 • pri úprave cez revízie + 1 € / nms
 • gramatické chyby
  štylizácia textu
 • cena závisí od kvality textu
 • do 5 - 10 dní
1 normostrana
35 €
Preklad
 • preklad abstraktu do angličtiny
 • cena za 1 normostranu
 • do 3 dní
 •