Doučovanie matematiky

štatistiky, operačnej analýzy a deskriptívnej geometrie

Doučovanie pre vysoškolákov

Doučujem najčastejšie osobne v Námestove. Niekedy aj online. Mám k dispozícii videokonferečnú kameru a tabuľu. Doleuvedené témy hravo zvládnem. Ak máte inú, skúste sa opýtať. Možno som ju zabudla napísať.

Matematika 1, 2

 • limity, derivácie
 • integrály
 • matice, determinanty
 • rady a postupnosti

Operačná analýza

 • grafy a algoritmy ..
 • simplexová metóda
 • Markovove reťazce
 • priraďovacia, dopravná úloha
 • CPM

Deskriptívna geometria

 • Mongevo zobrazenie
 • Kužeľosečky
 • Axonometria

Štatistika

 • deskriptívna štatistika
 • hypotézy
 • štatistické testy
 • lineárna regresia
 • štatistické odhady a predikcie

Cenník služieb

Online
39 €
Matematika, štatistika - VŠ
 • Matematika
  Štatistika
 • cena za 60 minút
 • doučovanie online
 • platba pred hodinou
Online
45 €
Štatistika konzultácie
 • Konzultácia k dotazníku /
  výskumu
 • cena za 60 minút
 • online
 • platba pred hodinou