Doučovanie matematiky

štatistiky, operačnej analýzy a deskriptívnej geometrie

Doučovanie pre vysoškolákov

Doučujem najčastejšie osobne v Námestove. Niekedy aj online. Mám k dispozícii videokonferečnú kameru a tabuľu. Doleuvedené témy hravo zvládnem. Ak máte inú, skúste sa opýtať. Možno som ju zabudla napísať.

Matematika 1, 2

 • limity, derivácie
 • integrály
 • matice, determinanty
 • rady a postupnosti

Operačná analýza

 • grafy a algoritmy ..
 • simplexová metóda
 • Markovove reťazce
 • priraďovacia, dopravná úloha
 • CPM

Deskriptívna geometria

 • Mongevo zobrazenie
 • Kužeľosečky
 • Axonometria

Štatistika

 • deskriptívna štatistika
 • hypotézy
 • štatistické testy
 • lineárna regresia
 • štatistické odhady a predikcie

Cenník služieb

Osobne
19 €
Ostatné - VŠ
 • Operačná analýza
  Deskriptívna geometria
  Štatistika
 • cena za 60 minút
 • doučovanie v Námestove
 • platba po hodine
Online
12 €
Online polhodina
 • cena za 30 minút
 • matematika, OA, DG, štatistika
 • online doučovanie
 • cez hangout / skype
 • platba dopredu
Online
19 €
Online hodina
 • cena za 60 minút
 • matematika, OA, DG, štatistika
 • online doučovanie
 • cez hangout / skype
 • platba dopredu