Ako vytvoriť dotazník

Vzorový dotazník - rady, tipy

Nezačínajte dotazníkom

A čím teda začať? Stanovením cieľov, nemusia to byť hneď veľmi sofistikované vety, stačí svojimi slovami, ale je treba si ich uvedomiť a napísať. Ako môže vyzerať taký cieľ?

 • Popísať nákupné správanie populácie - menej odborne to znamená, že zistiť ako často nakupujú v nejakom reťazci alebo na trhu, čo preferujú pri nákupoch a pod.
 • Porovnať hodnotenie kvality produktov podľa vzdelania populácie - teda, či vzdelanejší ľudia hodnotia kvalitu výrobkov inak ako tí menej vzdelaní
 • analyzovať vplyv reklamy na nákup produktu - pozor tu sa robí často chyba, že sa respondentov opýtame: Myslíte si, že Vás reklama ovplyvňuje? Toto je tzv. nereliabilné, nespoľahlivé. Ľudia si neuvedomujú, že na nich reklama vplýva. Na to, aby ste overili vplyv, sa musíte spýtať napríklad na to, či respondenti reklamu videli, ako často ju videli, čo si z nej pamätajú. Tým vlastne nepriamo zisťujete ako jej boli vystavení. A potom ešte treba zistiť, či si ten výrobok reálne kúpili.
 • Preskúmať nákupné správanie mužov a žien
Otázky v dotazníku

Máte už vytvorený dotazník, ale neviete, či je správne?
Pošlite ho na kontrolu štatistikovi!

POSLAŤ

Tvorba dotazníka krok za krokom

1. Výskumné ciele

Výskumný cieľ teda najčastejšie začína slovesami:

 • preskúmať
 • popísať
 • porovnať
 • analyzovať vplyv
 • zistiť..

2. Výskumné premenné

Niekedy ich v metodike netreba výslovne uvádzať, ale opäť je dobré si ich aspoň uvedomiť. Vyplývajú priamo z cieľov. Napríklad z vyššie uvedených cieľov vyplývajú premenné:

 • nákupné správanie
 • hodnotenie kvality produktov
 • pôsobenie reklamy na človeka
 • a samozrejme tzv. demografické premenné ako vek, vzdelanie, či pohlavie ľudí

3. Konečne dotazník

No a konečne je na rade dotazník. Po stanovení cieľov a premenných, prichádzajú na rad otázky typu "Ako budem zisťovať vplyv reklamy na ľudí?" V dotazníku sa napríklad spýtam:

 • Videli ste reklamu na ...?
 • Ako často ju vídavate?
 • Kde ju vídavate?
 • Ako veľmi sa vám reklama páči?
 • Označte, ktoré pocity vo vás zhliadnutie reklamy vyvoláva.

4. Otázky by už boli. Ako napísať možnosti?

Aj pri formulovaní možností pod otázkami platí niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržať.

 • Vyberieme si správny typ odpovede. Možnosti môžu byť textové, vtedy ide spravidla o nominálnu premennú. Alebo sú textové, ale predstavujú usporiadanú postupnosť, napr. vekové kategórie, vzdelanie od najnižšieho po najvyššie, rôzne typy škál... apod. Takéto premenné sú ordinálneho typu. A číselné odpovede vyjadrujúce počet, či veľkosť sú kardinálne premenné. Vedieť aký typ premennej používate v otázkach sa Vám zíde pri výpočtoch a vyhodnocovaní hypotéz. Výhodné je používať všade, kde je to možné ordinálne a kardinálne premenné.
 • Možnosti v odpovediach by sa nemali prekrývať. Povolené to je iba v nevyhnutných prípadoch, keď respondent môže označiť viac možností. Napríklad je nesprávne dať možnosti pre formu vlastníctva: súkromná, kombinovaná, družstevná, so zahraničnou majetkovou účasťou. Keď je forma súkromná so zahraničným kapitálom, ktorá možnosť je správna? Možnosti musia byť formulované tak, aby respondent jednoznačne vedel, čo označiť ako odpoveď.
 • Príslovky času, miery, intenzity, frekvencie formulovať čo najpresnejšie. Možnosti pre otázku "Ako často ste aktívny na sociálnej sieti?" by nemali byť nikdy, niekedy, často, vždy. Čo v danom kontexte znamená často? 5-krát za deň, či 5-krát do týždňa? Takéto otázky je lepšie formulovať cez počty opakovaní alebo počet hodín v rámci pevne stanoveného času (deň, týždeň, mesiac..) Všeobecné príslovky typu niekedy, často apod. sa používajú iba v spojení so škálou, spravidla od 1 do 5.
 • Z formulácie otázky musí byť jasné, koľko rôznych odpovedí má respondent označiť. V online dotazníkoch je to automaticky nastavené výberom typu otázky.
 • V dotazníku respondentom spravidla vykáme. Tykanie je vhodné, ak je mladšia alebo pomerne špecifická cieľová skupina. Zámená vy, vaša.. však nepíšeme s veľkými písmenami, nejde o list osobe. (Toto bolo telefonicky konzultované s jazykovedným ústavom)

To by na úvod stačilo. O tom, ktoré premenné sú na čo dobré, prinesiem info už čoskoro. Ak ho nechcete zmeškať, rýchlo sa prihláste do newslettera.
Ak sa chcete niečo opýtať, tak neváhajte. Napíšte otázku do Facebook skupiny alebo mi napíšte cez formulár.

Postupne doplním ďalšie rady a postupy, ako správne vytvoriť dotazník. Nezmeškajte nové info, ktoré vám príde emailom, ak nám necháte vašu adresu.

Chcem viac info o dotazníkoch

Ak potrebujete poradiť, či štatisticky spracovať údaje, spokojne sa na mňa obráťte. Cenník služieb nájdete tu.

.

Vzor dotazníka k diplomovej práci

Vzor dotazníka