Matematika pre stredoškolákov

Učebné materiály pre vás

Matematika na gymnáziu a strednej škole

Rovnice a nerovnice s parametrom - Zobraziť

Hoci parametrické rovnice a nerovnice úž dávno nie sú medzi požiadavkami na maturitnú skúšku, ani v Štátnom vzdelávacom programe, najmä starší učitelia ich zo zotrvačnosti zaraďujú do bežných, či voliteľných hodín matematiky.

Pytagorova a Euklidove vety

Videá s vysvetlením učiva a riešené príklady

Odvodenie vzorcov pre Euklidove vety

Vzorce si nemusíte pamätať, ak si ich viete odvodiť. Postup, ako vznikli Vám môže pomôcť si ich zapamätať. Taktiež sa Vám to zíde pri príprave na maturitu.

Všetky vzorčeky a vzťahy okolo Pytagorovej a Euklidovej vety

V tomto videu názorne vykresľujem všetky vzorčeky a vzťahy, ktoré sa používajú v príkladoch na Euklidove vety.

Riešený príklad č. 1:

V pravouhlom trojuholníku sú dané dve odvesny: a = 145 m, b = 138 m. Vypočítajte preponu a výšku na c.

Riešený príklad č. 2:

V pravouhlom trojuholníku je daná prepona c = 12 cm a výška na nej vytína úsek 9 cm. Vypočítajte výšku na stranu c a obsah trojuholníka.

Riešený príklad č. 3:

V pravouhlom trojuholníku sú zadané kolmé priemety odvesien 16 cm a 15 cm. Vypočítajte obsah trojuholníka.

Riešený príklad č. 4:

V pravouhlom trojuholníku je zadaný úsek cb = 8 cm a výška na preponu v = 6 cm. Vypočítajte obsah trojuholníka.

Ďalšie príklady

Príklady na prepočítanie nájdete na stránkach

Máte dáke otázky? Kľudne sa pýtajte. Ak budem vedieť, zodpoviem.

Objem a povrch kocky

Prehľadne spracované príklady na prepočítanie nájdete v pdf súbore. Obsahujú úlohy na:

  • objem a povrch kocky
  • uhlopriečky - telesové i stenové
  • zmenšovanie / zväčšovanie kocky

Ak potrebujete výsledky, napíšte mi cez formulár.

Máte dáke otázky? Kľudne sa pýtajte. Ak budem vedieť, zodpoviem.