Dotazník, výskum, hypotézy..

do diplomovej, bakalárskej alebo atestačnej práce

Ak máte hocijaké otázky, či požiadavky v oblasti tvorby a spracovania dotazníkov, bez problémov sa na mňa môžete obrátiť. Rada Vám pomôžem:

 • vytvoriť / skontrolovať dotazník
 • pripraviť celý výskum - výskumné otázky, ciele, hypotézy, znenie dotazníka
 • spracovať tabuľky a grafy z dotazníkového prieskumu
 • overiť hypotézy alebo vypočítať štatistické hodnoty
 • poradiť, ako správne postupovať, aký test na overenie hypotézy máte použiť a podobne
Potrebujem vytvoriť dotazník Potrebujem spracovať dotazník
Štatistika, dotazník, hypotézy, výskum, empirická časť práce
Doučovanie z matematiky, príprava na Monitor, maturitu, prijímačky, skúšky

Doučovanie z matematiky

S týmito starosťami Vám rada pomôžem:

 • Ako uspieť v Testovaní, maturite, či prijímačkách na stredné alebo vysoké školy - Na každý typ skúšky sa treba trošku inak pripraviť. Potrebné sú vedomosti, ale aj cielená príprava na to, čo tam budú očakávať.
 • zlepšiť si známku z matematiky - Pri zlej známke môže byť problém v nepochopení matematiky, ale aj strate motivácie, či v matikárovi.. Spolu si sadneme, vysvetlíme, čo nie je jasné a skúsime nájsť riešenie.
 • neviete si rady s domácou úlohou z matematiky - Spokojne zavolajte, či naskenujte úlohu priamo do emailu. Poradím hneď ako doučím.
 • Máte šikovné dieťa a chcete, aby sa matematike venovalo nad rámec povinnej matematiky, riešilo matematické súťaže, či išlo so školským učivom viac do hĺbky, napríklad kvôli budúcemu štúdiu matematiky, či informatiky - Veľmi rada sa venujem aj talentovaným žiakom, počítam s nimi zložité úlohy. Skúsenosť hovorí, že v školách sa takýmto žiakom matikári nevenujú, čo je naozaj škoda.

Viac o doučovaní matematiky Testovanie 9 Maturita z matematiky Doučovanie na prijímačky

Doučovanie pre vysokoškolákov

Doučujem vysokoškolákov rôzne predmety:

 • klasickú matematiku v prvom, či druhom semestri
 • ale aj aplikovanú matematiku v ekonómiu, informatike, či inom odbore
 • diskrétnu matematiku, či logické obvody
 • operačnú analýzu a lineárne programovanie
 • deskriptívnu geometriu
 • a taktiež štatistiku, resp. jej aplikáciu v ekonómii ekonometriu

Vysvetlím, čo potrebujete, osobne v Námestove alebo online cez videohovor. Prepočítam zadania, prípadne zašlem vzorové prepočítané úlohy, vhodné učebné materiály apod.

VŠ matematika Operačná analýza Štatistika Deskriptívna geometria

Doučovanie vysokoškolskej matematiky, deskriptívnej geometrie, štatistiky, operačnej analýzy
Doučovanie pre žiaka ZŠ, čítanie, písanie, počítanie

Domáce úlohy so žiakom

Príprava na 1. stupni ZŠ

Ak ste pracovne vyťažený a napriek tomu chcete svojmu dieťaťu zabezpečiť dobrý skolský prospech a kvalitné vzdelanie, zverte domáce úlohy Vašej súkromnej učiteľke. Rada Vám vyjdem v ústrety a spolu s Vaším dieťaťom budeme pravidelne, bez stresu a trpezlivo vypracovávať domáce úlohy, čítať, písať, počítať, učiť sa látku, pripravovať projekty.

Pravidelná príprava je pre deti nesmierne dôležitá. Získavajú tak návyky pre učenie sa. Na druhom stupni a strednej škole im takto získané návyky pomôžu v systematickej príprave do školy.

Nakoľko mám skúsenosť s dyslektickým oslabením u dieťaťa, viem Vám účinne pomôcť s týmto problémom osvedčenou metodikou špecializovaného čítania. Ak Vaše dieťa "slabšie číta", rozhodne sa mú táto metodika zíde na akomkoľvek stupni oslabenia.

Viac informácií

Hodinová učiteľka

 • Chýbalo vaše dieťa na vyučovaní a potrebuje dobrať učivo?
 • Alebo potrebuje individuálny prístup v jazykoch - slovenčine, angličtine, nemčine?
 • Prešlo na inú školu a nestíha s učivom?

Aj tu vám viem pomôcť, vysvetlím matematiku a fyziku. Precvičíme slovíčka, prečítame článok, zlepší si konverzačné schopnosti. Spolu vypracujeme úlohy z angličtiny aj nemčiny. Vyskúšame ostatné predmety a chýbanie pre vás nemusí byť problém.

Kontaktovať
Doučovanie na zavolanie - pri zlých známkach, chorobe, prestupe na inú školu
Materiály - príklady, videá, témy - na stiahnutie pre vás

Materiály na stiahnutie pre vás

Na podstránkach položky menu Materiály nájdete spracované témy, natočené videá a vypočítané príklady. Postupne ich migrujem z mojich starších stránok ako aj dopĺňam z mnohých realizovaných doučovaní.

Okrem materiálov prístupných cez menu, môžete využiť aj videá na youtube kanále

Ak by ste čokoľvek hľadali a nenašli vhodné materiály na internete, neváhajte sa na mňa obrátiť. Ak mám, rada pomôžem.

Pre základnú školu Na Testovanie 9 Prijímačky na strednú školu Pre strednú školu Na maturitu Pre vysokoškolákov