Reparát z matematiky

ako ho zvládnuť?

Nie pre každého je začiatok prázdnin radostný. Niektoré deti, ale najmä rodičia majú hlavu v smútku, pretože na vysvedčení sa objaví hodnotenie „nedostatočný“. To znamená absolvovať na konci prázdnin reparát.

Ako to vyzerá na reparáte?

Väčšina učiteľov chce žiakov pustiť do ďalšieho ročníka, ak vidí, že žiak sa po päťke zmobilizoval a naozaj sa učil. Je treba si uvedomiť, že na štvrku, teda dostatočnú, nie je potrebné vedieť všetko na 100%. Ale zvládnuť aspoň základy. Výsledkom opravnej skúšky totiž môže byť zlepšenie o maximálne dva stupne. Ak teda na vysvedčení bola päťka, po reparáte sa to môže zlepšiť iba na štvorku alebo trojku.

Opravná skúška sa robí pred komisiou, t.j. mali by tam byť traja učitelia. Väčšinou je hlavným skúšajúcim vyučujúci, ktorý nechal žiaka prepadnúť z matematiky. (Teda ak ide o reparát z matematiky) Druhým je spravidla iný matikár a tretím triedny učiteľ. Najčastejšie to býva tak, že pýta sa iba skúšajúci. Ostatní učitelia sú tam viac-menej ako štatisti.

Samotné skúšanie je z matematiky väčšinou písomné alebo kombinované písomné s ústnym. Študent dostane zadanie ako na štvrťročnú písomku a počíta na papieri. Potom mu buď učiteľ tú písomku klasicky opraví a oboduje alebo žiak ide počítať, dovysvetliť, resp. odpovedať na otázky pri tabuli.

Na skúšku si preto treba doniesť pomôcky ako na písomku - pero, ceruzu, kalkulačku, pravítko, uhlomer..

Doučovanie matematiky - reparát

Čo hovorí zákon?

Tzv. reparát legislatívne upravuje upravuje Školský zákon, v §56:

V zákone je teda povedané:

  • reparát opravná skúška pre žiaka, ktorý má maximálne dve päťky na vysvedčení
  • obvykle sa koná na konci augusta - do 31.8.
  • výnimočne možno povoliť termín začiatkom septembra - do 15.9.
  • neospravedlnená neúčasť znamená päťku

Z čoho sa učiť?

Rozhodne je dobré sa učiteľa opýtať, čo bude predmetom opravnej skúšky. Je samozrejmé, že to bude učivo daného ročníka. Ale je možné, že vyučujúci upresní bližšie, čo on považuje za najdôležitejšie. Možno dokonca poskytne nejaké materiály, príklady, ktoré sú podľa neho vhodné na prepočítanie.

Na druhej strane nie je to jeho povinnosť, len dobrá vôľa. Učivo vysvetľoval po celý rok, príklady dával na hodine, možno i domácu úlohu..

Ak vám učiteľ poskytol nejaké materiály buďte vďační a naučte sa najmä z nich. Ak nie, nezúfajte. Oslovte jednu zo snaživých šikovných spolužiačiek a poproste ju o zapožičanie zošita. Prefoťte si ho a vráťte jej ho aj s čokoládou. :)

Kedy sa začať učiť na reparát?

Z mojich skúseností z doučovania na reparát z matematiky je lepšie vyhradiť si na učenie nejaký čas a neučiť sa celé prázdniny "po troche". Jednak mesiac dopredu je ešte pre mnohé deti ďaleko a efektivita je veľmi nízka. Druhak, zabiť skutočne celé prázdniny učením, nepridá nikomu z rodiny.

Oveľa lepšie je stanoviť si nejaký termín, odkedy fakt začneme. Dovtedy si užiť prázdniny. A keď príde ten deň D, ideálne nejaké 2 týždne pred skúškou, pustiť sa do toho oddýchnutý a intenzívne. Aspoň 4 hodiny denne.

Doučovanie matematiky - reparát

Pár tipov na záver

  • V júli si oddýchni, ale stanov si termín, kedy v auguste presne začneš. A skutočne začni.
  • Požičaj si zošity od šikovnej spolužiačky. Určite má lepšie poznámky ako ty. A každý učiteľ má svoju prefrenciu príkladov. Je lepšie sa učiť z ním zadaných príkladov ako z nejakej všeobecnej učebnice.
  • Dopredu sa dohodni s niekým na doučovaní alebo aspoň na radu, podporu počas doučovania. Cez prázdniny mnohí doučovatelia nepracujú, dovolenkujú.
  • Nestresuj sa príliš. Nie je to síce úplný veget, ale keď ukážeš, že si si fakt k učivu sadol a učil sa, väčšina učiteľov to ohodnotí. Nepotrebuješ predsa excelovať, stačí prejsť do ďalšieho ročníka.
  • Uč sa každý deň poctivo, tak si 4 hodiny intenzívne počas dvoch týždňov. Ak to nebudeš flákať, zvyšok môžeš prevegetiť.
  • Keď sa učíš, vypni internet a odlož mobil. Štyri hodiny je len jedna šestina dňa, to zvládneš. ;)

Doučovanie pôjde ľahšie s niekým, kto sa v matematike vyzná
Dajme sa do toho spolu